Изграждане на дървен навес в гр.Козлодуй

Дата: 31.03.2022 г.

Изграждане на дървен навес в гр.Козлодуй

Изграждане на навес от дървени импрегнирани и шлайфани греди 10/10 за покриване на стълбище. Ето и накратко плана за изработка на такъв дървен навес над стълбище.

1. Измерване на правилните наклони ,височини и ширини

2. Сглобяване на дървена конструкция с греди 10/10

3. Наковаване на дъсчена ламперия "Сачак" и челни дъски

4. Монтаж на улуци, водосборни казанчета и кривки с вертикални тръби

5. Монтаж на мадулучни поли и странични  поли за покриване на челна дъска

6. Грундиране и залепване на хидроизолационна мембрана на два пласта 

Обща цена за 40 кв.к 7200 лв за труд и доставка на материали , както шлайфане  и цветно инпрегниране  на дървеният материал