Ремонт на Покрив на Блок | Събиране на Пари | АЙ ПИ ЕМ БИЛД

Дата: 30.11.2023 г.

Ремонт на Покрив на Блок | Събиране на Пари | АЙ ПИ ЕМ БИЛД

Какви са трудностите при ремонт на покрива на жилищен блок


1.     Пред какви предизвикателства се изправяме, когато предстои ремонт на покрива на жилищен блок?

Безспорно ремонтът на покрива на жилищен блок може да бъде истинско предизвикателство поради:

·       Обем и обхват на работата. Ремонтът на покрив на жилищен блок обикновено е сериозен проект, който изисква комплексни дейности, като частична и пълна замяна на покривни материали, ремонт на конструкцията, хидро и топлоизолация и редица други.

·       Финансови предизвикателства. Събирането на достатъчно средства за ремонтни дейности от собствениците на апартаменти може да бъде изключително трудно, особено ако има такива, които се противопоставят на събирането на средства за общи разходи.

·       Комуникация и сътрудничество. Ремонтът на етажна собственост изисква добра комуникация и сътрудничество между собствениците, домоуправителя на сградата и строителните специалисти. Различните гледни точки и интереси могат да предизвикат затруднения.

·       Законови и административни изисквания. Законовите и административни изисквания, свързани с ремонта на покрива, запознаване и спазване на строителни норми, разпоредби и регулации, изобщо не са за пренебрегване. Събирането и администрирането на документацията, изисква време и допълнителни ресурси и е от компетенцията на домоуправителя, но при сложни обстоятелства си струва да бъде поверено на оторизирана за целта фирма.

·       Избор на подходяща фирма за ремонт на покрив. Тук не е нужно да поясняваме защо това може да бъде сериозно предизвикателство.

·       Непредвидени обстоятелства. Винаги има такива за съжаление! Незабелязани повреди и течове при първоначалния оглед и какво ли още не, които изискват допълнителна инвестиция и време.

·       Следремонтна поддръжка. Осигуряването на редовна профилактика и поддръжка след завършване на ремонтните дейности, трябва да бъде планирана и предвидена и препоръчително да бъде включена в договорните отношения с фирмата изпълнител.

За успешният ремонт на покрива на жилищен блок, е необходимо добро планиране, преодоляване на комуникационни затруднения и спазване на високи стандарти за безопасност и качество на изпълнение.

2.     Как се събират пари за ремонт на покрива на блока?

Събирането на средства за ремонт на покрива на блок се осъществява чрез съвместни дейности и участие на собствениците на апартаментите в сградата.

Ето някои общи стъпки, които могат да бъдат предприети в такива случаи:

1.     Идентифициране на потребностите от ремонтни дейности. За този процес може да бъде полезно ангажирането на професионален строителен експерт.

2.     Определяне на бюджета.

·       Оценява се общия бюджет за ремонтите, включващ разходите за материали, за заплащане на фирмата, която ще извърши ремонта и допълнителни разходи.

·       Определяне как ще бъдат събрани средствата – чрез индивидуални вноски от всеки собственик, вземане на кредит, искане за финансова помощ от общината, използване на евросредства и т.н.

·       Разработване на план за събиране на вноските, ако се спрете на този вариант, включващ размера и сроковете за плащане. Добре е да се предложат варианти за еднократен внос или система за регулярни вноски.

3.     Свикване на общо събрание на собствениците.

Това се прави чрез предварително уведомяване на заинтересованите страни.

- На общото събрание в дневният ред се включва обсъждане на горните въпроси, особено на начина на финансиране на ремонта.

Много блокове имат заделен специален финансов ресурс - фонд ремонти, допълнителни ремонти и спешни ремонти. Той е задължителен по закон и представлява 1% от минималната работна заплата.

На общото събрание се взема решение как ще се процедира, какви суми ще се събират, в какъв порядък и т.н.

·       Тук се предлага, обсъжда и одобрява финансовият план за ремонта и събирането на средствата. Трябва да се получи съгласие от достатъчен брой собственици, като се спазват законовите изисквания за кворум.

·       Обърнете внимание на правните и административни аспекти на проекта, като например има ли необходимост от създаване на сдружение на собствениците и спазване на законовите изисквания.

4.     Реализация на ремонта:

След като бъдат събрани необходимите средства, се наемат професионални строители за изпълнение на ремонтните дейности.

5.     Отчитане и прозрачност. Собствениците следва да бъдат информирани за напредъка на ремонтите дейности и изразходването на средствата. Трябва да бъде създаден механизъм за прозрачност в управлението на финансите, за да се избегнат евентуални проблеми.

2. Как се разпределят разходите за ремонт на покрив?

Въпреки че няма еднозначен модел, разпределението на разходите за ремонт на покрив в условията на етажна собственост, се осъществява съгласно договорени правила и споразумения между собствениците на апартаментите в блока.

Разходите следва да бъдат поделени между всички собственици на апартаменти или други обекти в сградата.

Обикновено този размер се определя спрямо квадратурата на притежавания имот.

Ето един пример:

При разпределение на % от жилищна площ и общи части. При 10 апартамента и 4000 лева ремонтни разходи, собствениците на по-големи площи плащат по-голям % (примерно 440лв) по-малките по-малък, примерно 360лв.

Независимо от етажа, на който се намира имота, без значение дали имота се обитава, всеки собственик е длъжен да се включи в общите разходи за строително-ремонтните дейности на покрива.

Наемателите не са длъжни да плащат разходи за ремонтни дейности. Те се поемат от наемодателите.

Тъй като събирането на средства за ремонт на общи части на сградата е въпрос на сътрудничество и информирано съгласие, важно е да се поддържа отворен диалог между всички заинтересовани страни.

3. Колко струва ремонт на покрив на блок?

Цената на ремонт на покрив на блок, логично зависи от редица фактори, като обема на ремонтните работи, типа и качеството на използваните материали, регионалните ценови разлики, квалификацията на строителните специалисти, цената на услугата, която предлагат и редица други.

Също така влияние може да окажат аспекти като достъпност на сградата и покрива, евентуални допълнителни проблеми, които могат да бъдат открити по време на работата и др.

За да получите точна оценка за стойността на ремонта, би трябвало да се свържете със специализирана строителна компания, която ще направи оглед на сградата, ще изготви детайлен проект за ремонта и да ви предоставят оценка на разходите и съответна оферта.

Добре е да се помни, че ремонтът на покрива не включва само замяната на покривните материали, но може също да изисква допълнителни работи като ремонт на носещи конструкции, хидро и топлоизолация, запълване на пукнатини, смяна на ламаринени обкови, подмазване на козирки и комини тела и др.

Именно детайлната оценка на потребностите играе роля в правилното определяне на стойността на разходите, преди започване на ремонтните дейности и техният успешен завършек.