Ремонт на покриви цени - бързо и професионално, извършено от опитни специалисти.

Ремонт на керемиден покрив

ОБЩА ЦЕНА за труд и материали - 13.50 лв/m². Гаранция по БДС - 10/десет/ години ​

Ремонт на плосък покрив с хидроизолационна мембрана "САЛАМБО" - България

ОБЩА ЦЕНА за труд и материали - 12.50 лв/m². Гаранция по БДС 10/десет/ години

Ремонт на плосък покрив с хидроизолационна мембрана "NOVAGLASS" - Италия

ОБЩА ЦЕНА за труд и материали - 14.50 лв/m². Гаранция по БДС - 12/дванадесет/ години

Изграждане на нов покрив

Цена на импрегниран материал - 35,00 лв/m². Труд - 40,00 лв/m². Крайна цена(труд и материали) - 75,00 лв/m².
Гаранция по БДС - 30/тридесет / години
Крайна цена можем да ви дадем след оглед на място!
Гаранция от 5 до 20 години ​